Chính sách bán hàng

CÔNG TY TNHH LAS VIỆT NAM

Chất lượng sản phẩm

 • Cam kết cung cấp các sản phẩm thực phẩm chất lượng, an toàn, và đúng theo mô tả được đăng tải trên trang web.
 • Nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, thành phần, hạn sử dụng, và các thông tin quan trọng khác liên quan đến sản phẩm.
 • Hình ảnh sản phẩm được chụp thực tế và đúng với sản phẩm thực tế.

Giá cả và thanh toán

 • Niêm yết giá cả rõ ràng, đầy đủ, và chính xác trên trang web, bao gồm cả giá sản phẩm, phí vận chuyển, thuế, và các khoản phí khác (nếu có).
 • Cung cấp các phương thức thanh toán đa dạng và an toàn, bao gồm thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán đáng tin cậy.
 • Bảo vệ thông tin thanh toán của khách hàng, không chia sẻ, lưu giữ hoặc lộ ra bên thứ ba mà không có sự đồng ý của khách hàng.

Đơn đặt hàng và vận chuyển

 • Cho phép khách hàng đặt hàng trực tuyến dễ dàng và nhanh chóng trên trang web.
 • Xác nhận đơn hàng và cung cấp thông tin đơn hàng cho khách hàng để theo dõi trạng thái đơn hàng.
 • Cung cấp thông tin về thời gian vận chuyển, phí vận chuyển, và các chính sách liên quan đến đổi/trả hàng, hoàn tiền, hoặc hỗ trợ sau bán hàng.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

 • Cung cấp chính sách đổi/trả hàng rõ ràng và công bằng cho khách hàng, bao gồm các điều kiện, thời hạn, và các quy định liên quan.
 • Xử lý đơn đổi/trả hàng và hoàn tiền nhanh chóng, chuyên nghiệp, và theo đúng chính sách được quy định.
 • Tôn trọng quyền lợi của khách hàng trong trường hợp đổi/trả hàng hoặc hoàn tiền theo chính sách của công ty.