Dịch vụ gia công đóng gói bao bì

LOẠI GÓI KHỐI LƯỢNG
   BẢNG GIÁ
Túi stick (Bao bì của khách) 2-10gr 200đ/gói
Túi lọc (Bao bì của khách) 2-15gr 100đ/gói
Túi lọc (Bao bì của công ty) 2-15gr 200đ/gói