Chính sách bảo mật thông tin cá nhân khách hàng của Công ty TNHH LAS Việt Nam

Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu trên website Công ty TNHH LAS Việt Nam bao gồm: Họ tên, email, điện thoại, địa chỉ. Đây là các thông tin cần thiết mà Công ty TNHH LAS Việt Nam yêu cầu thành viên cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ, nhằm liên hệ xác nhận và đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán trên website, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về yêu cầu của thành viên; các thông tin về số tài khoản ngân hàng sẽ không được lưu giữ.

Thành viên tự chịu trách nhiệm bảo mật và lưu giữ các hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Công ty TNHH LAS Việt Nam về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật để có biện pháp xử lý phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin thành viên cung cấp được sử dụng để:

 1. Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.
 2. Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website Công ty TNHH LAS Việt Nam.
 3. Ngăn ngừa các hoạt động phá hoại tài khoản người dùng hoặc giả mạo thành viên.
 4. Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 5. Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ liên quan đến giao dịch tại Công ty TNHH LAS Việt Nam.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp như: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm thông tin cá nhân của thành viên.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc khi thành viên tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân sẽ được bảo mật trên máy chủ của Công ty TNHH LAS Việt Nam.

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Công ty TNHH LAS Việt Nam thực hiện. Thành viên có thể gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản trị của website Công ty TNHH LAS Việt Nam. Khi tiếp nhận phản hồi, Công ty TNHH LAS Việt Nam sẽ xác nhận thông tin và tùy theo mức độ, sẽ có biện pháp xử lý kịp thời.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Công ty TNHH LAS Việt Nam cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của thành viên theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty. Việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

 • Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ thông tin cá nhân của thành viên cho bên thứ ba khi không có sự cho phép từ thành viên.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân, Công ty TNHH LAS Việt Nam sẽ thông báo cho cơ quan chức năng và thông báo cho thành viên được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ số hóa.

Ban quản lý Công ty TNHH LAS Việt Nam yêu cầu các cá nhân đăng ký/mua hàng là thành viên phải cung cấp đầy đủ và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các thông tin cá nhân. Ban quản lý không chịu trách nhiệm và không giải quyết các khiếu nại liên quan đến quyền lợi của thành viên nếu thông tin cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Thông tin liên hệ

 • Công ty TNHH LAS Việt Nam
 • Địa chỉ: 25 đường số 7, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
 • Số điện thoại: 0909.652.109
 • Email: [email protected]
 • Vận chuyển toàn quốc