Bột lá cẩm tím

5.000 67.000 

Loại hàng Bảng giá
Gói 5gr – dạng túi lọc 5.000đ/gói
Hũ 100gr 65.000/hũ