Bột lá trầu không

35.000 

Loại hàng Bảng giá
Bột lá trầu không dạng túi lọc – 20 túi (60gr) 35.000đ/gói