Bột màu thực phẩm

5.000 200.000 

Loại hàng Giá
Bột quả dành dành – Gói 5gr 5.000 ₫
Bột quả dành dành – Hũ 150gr 75.000 ₫
Bột gấc – Gói 20gr 20.000 ₫
Bột gấc – Hũ 200gr 200.000
Bột hoa đậu biếc – Gói 5gr 6.500 ₫
Bột hoa đậu biếc – Hũ 150gr 98.000 ₫
Bột lá cẩm tím – Gói 5gr 5.000 ₫
Bột lá cẩm tím – Hũ 100gr 67.000 ₫
Bột màu xanh lá – Gói 8gr giá liên hệ
Bột lá dứa – khối lượng tuỳ chọn giá liên hệ