Bột đậu đỏ

10.000 35.000 

Loại hàng Bảng giá
Bột đậu đỏ – túi stick dùng thử 10.000đ/gói
Bột đậu đỏ – hộp 50gr 35.000đ/hộp